V jakém časovém rozmezí obdržím zablokovanou částku zpět v rámci předběžné autorizace?